Smärtlindringen är möjlig

Sjukvårdstjänst-Leena fungerar som smärt- och lymfterapi klinik i Borgå och är Certifierad LymphaTouch /PhysioTouch-klinik. Tidsbeställning till mottagningen kan reserveras per telefon eller e-post.

Språk: finska, svenska och engelska.

Möjligt att få ersättning av behandlingar via FPA med läkar remiss. (Mera info på Priserna). Behandlingar även med betalningsförbindelser.