Finskspråkiga smärtföreläsningar online börjar

Vi börjar hålla online föreläsningar om smärta på finska den 13.12.2017 kl 14. Mera info om systemet kan läsas via blogtexten 19.11.2017. Info ges också via telefon eller e-mail.

På våren kommer det också svenskspråkiga online tillfällen, om det uppstår behov av detta. Hoppas vi ses via onelineutbildningen.