Mottagningen är stängd 24.4.- 28.5.2017

Mottagningen är stängd under tiden 24.4. - 28.5.2017 p.g.a sjukledighet.

Vi svarar på kontaktbegäran som skickats via kontakta oss-sidan och på e-mail.

Tack för samarbetet!