Sakkunnig inom smärtvården

Jag är specialsjukskötare inom inremedicin och kirurgi. Utfört specialisering inom smärtvården i Jyväskylä Yrkeshögskola under åren 2000-2002.

Verksamheten består av smärtbedömning och -kartläggning. Smärtsjukskötaren gör upp en vårdplan tillsammans med patienten (och den vårdande läkaren).

Vi använder smärtlindringsmetoder utan mediciner samt handledning och rådgivning. Patienten bemöts på ett helhetsbetonat sätt, vilket innebär också psykiskt stöd. Hos oss används följande metoder: TNS-behandling, Veinoplus-behandling, Bioptron-medicinsk ljusterapi, TaktilStimulering, lymfterapi, fysioterapeutisk Lympha- och PhysioTouch undertrycksbehandling, Hivamat- deep oscillation, Kinesiotejpning, massage samt muskel- och faschiabehandling. Nytt: vi andväner också forskad hälsoteknologi tex. för snabbare smärtlindring.

Smärtsjukskötare fungerar dessutom som sakkunnig för patienter med problem i stöd-och rörelseorgan, idrotsskador, smärtproblem efter operationer, cancer, neurologiska sjukdomar, fibromyalgi och andra kroniska smärtproblem.